Skip to main content
Uncategorized

Vietnam

By 30/06/2021No Comments

ENGLISH BELOW

Een Verhaal In Vietnam

Vietnam 9829410 meter

“In de Vietnamoorlog, die duurde van 1957 tot 1975, woonde Minh-Quang Nguyen in een vissersdorp in Vietnam. Doordat het dorp midden in het land ligt, werd er vanuit Noord-Vietnam gespeculeerd dat de dorpsbewoners zouden samenspannen met het zuiden, terwijl in Zuid-Vietnam werd gedacht dat het dorp zou samenwerken met het noorden. Door deze ongelukkige positie, werden de bewoners aangevallen door beide kampen.

Mannen uit het dorp werden gedwongen om te vechten, waarbij de kans dat ze levend zouden terugkomen minimaal was. Veel bewoners zijn derhalve op de vlucht geslagen, de zee op, waar zij de geschiedenis in zijn gegaan als de eerste stroom bootvluchtelingen.

Vluchten uit wanhoop, met gevaar voor eigen leven, niet omdat zij op zoek waren naar een betere toekomst, maar omdat ze anders zouden sterven. Bootvluchtelingen hebben geen drang om geluk te zoeken, zij hebben slechts de menselijke drang om te overleven. Zo verlieten zij hun veilige haven, hun huis en haard, om een onzekere toekomst tegemoet te gaan.

Mijn naam is Kimberley Nguyen, en ik ben een nakomeling van een van de eerste bootvluchtelingen die in Nederland is aangekomen.“

—–

A Story In Vietnam

Vietnam 9829410 meters

“In the Vietnam War, which lasted from 1957 to 1975, Minh-Quang Nguyen in a fishing village in Vietnam. Because the village is located in the middle of the country, it was North Vietnam speculated that the villagers would collude with the south, while in the south Vietnam was thought the village would cooperate with the north. Due to this unfortunate position, the inhabitants attacked by both camps.

Men from the village were forced to fighting, with the chance that they would come back alive was minimal. Many residents are therefore on the run smitten, out to sea, where they went down in history like the first stream of boat people.

Flee from despair, at the risk of your own life, not because they were looking for a better future, but because otherwise they would die. Boat Refugees have no urge to seek happiness, they only have the human urge to survive. Thus they left their safe haven, their home and hearth, to face an uncertain future.

My name is Kimberley Nguyen, and I am a descendant of one of the first boat refugees to arrive in the Netherlands.”