Skip to main content
Uncategorized

De Kringenwet

By 30/06/2021No Comments

ENGLISH BELOW

De Kringenwet Van 1853

Fort WKU 900 meter

Rondom de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen de verboden kringen, vastgelegd in de kringenwet van 1853. Omdat er vanaf de forten vrij zicht moest zijn bij een vijandelijke aanval, moest alles binnen deze verboden cirkels kunnen worden verwijderd, van bomen tot huizen aan toe. Voor de bewoners was het daarom best spannend om binnen de kringen te wonen.

In de kringenwet werden hele specifieke bouwvoorschriften beschreven. Zo mocht er bijvoorbeeld binnen een straal van 300 meter van het fort niet  gebouwd worden zonder toestemming van de minister van oorlog. De huizen binnen deze afstand mochten ook alleen van brandbare materialen worden gebouwd. Tussen de 300 en 600 meter mocht men zonder toestemming, voor de fundering, dakbedekking en schoorsteen, wel steen gebruiken als  bouwmateriaal. Vanaf 600 tot 1000 meter, mocht men een stenen haard en schoorsteen hebben, en zelfs bomen in de tuin.

De kringenwet werd ontbonden in 1963 en sindsdien mag men ook binnen de verboden cirkels zonder toestemming van defensie, en met steen bouwen. Het leger mag inwoners nu ook niet meer vragen hun huis te verlaten en af te breken.

—–

The Kringenwet (‘Circlelaw’) Of 1853

Fortress WKU 900 meters

Around the forts of the New Dutch Waterline are the so called forbidden circles, laid down in the ‘Circlelaw’ of 1853. Because there had to be an unobstructed view from the forts at an enemy attack, everything within these forbidden circles had to be able to be removed, including trees and houses. It was therefore quite exciting for the residents to live in these circles.

The ‘Circlelaw’ stated very specific building regulations. For example, within 300 meters of the fortress building was prohibited without the consent of the Minister of War. Houses were only allowed to be built from combustible materials. Building between 300 and 600 meters was allowed without permission from the Ministry, and stone was permitted as a building material, but only for the foundation, roofing and chimney. From 600 to a 1000 meters, a chimney with stone fireplace was permitted, and you were even allowed to plant trees in your garden.

The ‘Circlelaw’ was dissolved in 1963 and ever since you are allowed to build with stone within the forbidden circles without defense permission. The army can no longer ask residents to leave their houses and to break them down.