Skip to main content
Uncategorized

Inundatie Velden

By 30/06/2021No Comments

ENGLISH BELOW

Inundatie velden

Inundatiesluis 1950 meter

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een 85 kilometer lange verdedigingslinie. Ze loopt van Muiden in Noord-Holland tot aan de Biesbosch,en bestaat uit natuurlijke en gegraven waterlichamen, forten, dijken en inundatievelden. De NHW is van het einde van de 19e eeuw tot halverwege de 20e eeuw in gebruik geweest.

Het doel van de waterlinie was het onder laten lopen, ofwel het inunderen, van de polders om vijanden vanuit het oosten tegen te houden. De waterdiepte moest ongeveer een halve meter zijn, te hoog om makkelijk doorheen te lopen en te laag voor boten om doorheen te varen.

Onderdeel van de NHW is de Stelling van Honswijk. Bij deze stelling horen de 3 forten: Werk aan de Korte Uitweg, fort Honswijk en Lunet aan
de Snel. Deze zijn met elkaar verbonden door een inundatiekanaal. Vanuit dit kanaal wordt water uit de Lek de poldergebieden ingelaten om ze te inunderen.

De stelling van Honswijk in totaal 2 keer geïnundeerd. De eerste keer tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1940, als verdediging tegen de Duitse inval, en de tweede keer door de Duitse bezetters om de geallieerden te vertragen tijdens de bevrijding van Nederland.

Eind augustus zal de bloem Phacelia langzaam opkomen en de grond bedekken op inundatie hoogte. Als het huis plaats moet maken voor het open zicht, is de inundatie het enige wat over blijft.

—–

Inundation

Inundation lock 1950 meters 

The New Dutch Waterline (NHW) is 85 kilometers long line of defense. She runs from Muiden in North Holland to the Biesbosch, and consists of natural and excavated water bodies, forts, dikes and flood plains. The NHW is in use from the end of the 19th century to the mid-20th century.

The purpose of the waterline was to flood the polders, called inundation, to keep enemies from advancing from the east. The water depth had to be about half a meter, too high to easily walk through and too low for boats to pass through.

The Defense Line of Honswijk is part of the NHW. 3 Fortresses belong to this gauntry: ‘Werk aan de Korte Uitweg’, ‘Fort Honswijk’ and ‘Lunet aan de Snel’. These are connected by a inundation channel. From this channel, water is drawn from the river the Lek into the polder areas left to flood them. The gauntry of Honswijk was inundated a total of 2 times. The first time during World War II, in 1940, as a defense against the German invasion, and the second time by the German occupiers to slow down the Allies during the liberation of the Netherlands.

At the end of August, the Phacelia flower will slowly emerge and cover the ground at inundation height. When the house has to make room for an open view, inundation is the only thing that remains.