ENGLISH BELOW

Een Verhaal In Blokhoven

Blokhoven 0 meter

Dit is de geboortegrond van een familie wier stamboom teruggaat tot de 15e eeuw, vernoemd naar het gehucht, het fenomeen van een dijkdoorbraak, ‘t Waal. Vechtend tegen en werkend met het ongedurige landschap is de familie onlosmakelijk verbonden met de plek.

Hun familiewoning – in het schootsveld van het fort Lunet aan de Snel – is gemaakt van hout, zodat die te slopen is als de vijand komt. Dit is nooit gebeurd, wel is polder Blokhoven tweemaal geïnundeerd, door zowel vriend als vijand.

Van woest moeraslandschap tot frontlinie en altijd open weide, immer wordt het land bewerkt en beheerd door de agrariërs van Polder Blokhoven. Voor de toekomst zien zij perspectief in het cultureel ontwikkelen van de waterlinie, waarbij een andere manier van boeren met nat grasland het belang van de weidevogels dient.

In de kommen op de eettafel lees je het verhaal van deze familie tijdens inundatietijd, de Tweede Wereldoorlog.

—–

A Story In Blokhoven

Blokhoven 0 meters

This is the birthplace of a family whose family tree dates back to the 15th century, named after the hamlet, the phenomenon of a dike breach, ‘t Waal. Fighting against and working with the restless landscape, the family is inextricably linked to the place.

Their family home – in the field of fire of the fortress Lunet aan de Snel – is made of wood, so that it can be demolished if the enemy comes. This never happened, but Blokhoven polder was inundated twice, by both friend and foe.

From wild swamp landscape to front line and always open meadows, the land is always cultivated and managed by the farmers of Polder Blokhoven. They see prospects for the future in the cultural development of the water line, in which a different way of farming with wet grassland serves the interests of meadow birds.

In the bowls on the dining table you can read the story of this family during the inundation period, the Second World War.