ENGLISH BELOW

A House In-Between

Tijdelijk Landschapskunstwerk zomer 2021 in het kader van Ode aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 0 meter

Leven in het inundatielandschap roept de vraag op: wie dien je meer te vrezen, een vreemde vijand, of het vaderlandse leger?

Hier ben je gehuisvest maar niet beschut, een levend obstakel tussen water en vuur, want leven binnen de  schootsvelden van een fort betekende een voortdurende dreiging huis en haard te moeten verlaten.

Ervaar eveneens hoe geborgenheid stap voor stap aan je ontglipt. Stel jezelf bloot aan de open inundatievelden en ontdek de verborgen verhalen van mensen gevangen in een oorlogslandschap, niet alleen hier, maar wereldwijd. Want wat vroeger realiteit was voor de bewoners van deze plek, is ook vandaag de dag nog werkelijkheid.

Gemaakt door Daria Beliavskaia, Rachel Selima Bonnewell, Nicolle Cobben, Miriam van Eck, Jasmijn Hofman, Sui-Hui Kuo, Wansu Lu, Sanne Maring, Priscilla Namwanje, Kimberley Nguyen, Lotte van Oevelen, Pieter van Os, Martine Schüll, Fudai Yang, Xinyu Zhang

Docenten: Ir. Frits van Loon, Michiel Pouderoijen

—–

A House In-Between

Temporary Land Art Installation summer 2021 in the context of Ode aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 0 meters

Living in the inundated landscape raises the question; who should you fear more? A foreign enemy, or the domestic army?

Here, you are housed but not sheltered, a living obstacle between water and fire. For living within the firing range of a fortress meant a constant threat of having to leave your hearth and home.

Also experience how the feeling of safety eludes you step by step. Expose yourself to the open inundation fields and discover the hidden stories of people trapped in a war landscape, not just here, but worldwide. Because what used to be a reality for the residents of this place, is still reality today.

Made by TU Delft students: Daria Beliavskaia, Rachel Selima Bonnewell, Nicolle Cobben, Miriam van Eck, Jasmijn Hofman, Sui-Hui Kuo, Wansu Lu, Sanne Maring, Priscilla Namwanje, Kimberley Nguyen, Lotte van Oevelen, Pieter van Os, Martine Schüll, Fudai Yang, Xinyu Zhang

Teachers: Ir. Frits van Loon, Michiel Pouderoijen